Potassio

Garanti Edilen İçerik
Organik Madde % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 25
Maksimum Nem % 20
pH Aralığı % 6 - 8

Tescil Belgeleri

Potassio

Topraktan uygulama

Potassio bitkilerin içerdiği potasyum elementinin özel yöntemlerle bitkiden alınarak yine bitki beslenmesinde kullanılması amacıyla hazırlanmış organik kökenli bir bitki besinidir. Potasyum bitkinin (sebzeler, meyve ağaçları, süs ve salon bitkileri, kesme çiçekler, tarla, yem, endüstri, yağ, baharat bitkileri ve orman ağaçları) en fazla ihtiyaç duyduğu besin elementi olduğu için bitkinin her evresinde gerekli ve yararlıdır. Bitkisel kökenli olduğu için toprakta kolayca yıkanmaz ve bitki tarafından kolay ve çabuk alınabildiği için çok ekonomiktir.

Toprak, iklim koşulları ve kök bölgesine yakınlığına bağlı olarak bitkide 20 gün içinde gerekli bölgelere taşınır. Bu nedenle vegetatif gelişmenin her aşamasında hasat dönemine 10-20 gün kalıncaya kadar kullanılabilir.

Toz halinde bir gübre olması nedeni ile tüm bitkilerde toprağa serpilip ardından sulanarak, toprağa tek başına veya diğer gübrelerle serpilip peşinden toprağa karıştırılarak, suda eritilip damlama, yağmurlama ve salma sulama ile birlikte verilebilir.

100 litre suda 7kg. civarında ve yavaş erir. Bu nedenle suyla verilecekse birkaç saat önceden eritilmelidir.

Potassio’nun bir dekar alana verilecek miktarı 25-50 kilogramdır. Ancak fazla potasyum tüketen bitkilerde (muz, endüstri bitkileri vb.) ayrıca seralarda yapılan yoğun yetiştiricilikte ve birim alandan fazla ürün alındığında potasyum tüketimi artacağından önerilen miktarı 2-4 katına kadar arttırmak mümkündür.

Eğer yetiştiricilik yapılan topraklarda potasyum yetersiz ise ya da bitki topraktan potasyumu yeterince alamıyorsa verilen Potassio miktarı arttırılmalıdır.