PLAFERBitkisel menşeli sıvı organik gübre

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde % 35
Toplam Azot (N) % 3
Organik Azot % 2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) % 0.1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 5
pH Aralığı % 4.5 - 6.5

Tescil Belgeleri

Plafer

Özellikleri, kullanım zamanı ve dozu