OPACBitkisel menşeli sıvı organik gübre

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde % 40
Toplam Azot (N) % 5
Organik Azot % 2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) % 0.1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 2
pH Aralığı % 3 - 5

Tescil Belgeleri

Opac

Özellikleri, kullanım zamanı ve dozu