Kalium%100 bitkisel kaynaklı organik potasyum

Garanti Edilen İçerik
Organik Madde % 5
Toplam Azot (N) % 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 28
Maksimum Nem % 20
pH Aralığı % 5.5 - 7.5

Tescil Belgeleri

Kalium

Uygulama şekli ve dozu

Toprak, iklim koşulları ve kök bölgesine yakınlığına bağlı olarak bitkide 20 gün içinde gerekli bölgelere taşınır. Bu nedenle vegetatif gelişmenin her aşamasında hasat dönemine 10-20 gün kalıncaya kadar kullanılabilir.

Toz halinde bir gübre olması nedeni ile tüm bitkilerde toprağa serpilip ardından sulanarak, toprağa tek başına veya diğer gübrelerle serpilip peşinden toprağa karıştırılarak, suda eritilip damlama, yağmurlama ve salma sulama ile birlikte verilebilir.

100 litre suda 7kg. civarında ve yavaş erir. Bu nedenle suyla verilecekse birkaç saat önceden eritilmelidir.

Agrio Kalium’un bir dekar alana verilecek miktarı 25-50 kilogramdır. Ancak fazla potasyum tüketen bitkilerde (muz, endüstri bitkileri vb.) ayrıca seralarda yapılan yoğun yetiştiricilikte ve birim alandan fazla ürün alındığında potasyum tüketimi artacağından önerilen miktarı 2-3 katına kadar arttırmak mümkündür.

Eğer yetiştiricilik yapılan topraklarda potasyum yetersiz ise ya da bitki topraktan potasyumu yeterince alamıyorsa verilen Agrio Kalium miktarı arttırılmalıdır.