Agrion PlusEn kaliteli, en ekonomik damlama gübresi

Agrion Plus

AZOT

Bitki bünyesinde hareketli bir besin elementi olan Azot, amino asit ve proteinlerin biyosentezinde temel rolü oynar ve klorofilin yapısında yer alır. Daha çok yaprak ve gövde gibi vejetatif aksamın gelişimini sağlamakla birlikte verim ve kalite niteliklerinin artmasında da önemli katkıları bulunmaktadır.

Azot noksanlığında, domateste önce yaşlı yapraklarda sararma ortaya çıkar. Yapraklar küçük açık yeşil sarı renkli ve yukarıya doğru kalkıktır. Gövde dik ince ve liflidir. Çiçeklerde dökülme görülür. Bitkide büyüme geriler.

FOSFOR

Nükleik asit ve protein sentezinin oluşumunda önemli yeri bulunan Fosfor, enerjinin hücre içerisinde dönüşümü ve değişiminde etkilidir. Karbonhidrat metabolizmasında köklerin büyümesi ve gelişmesinde, hücrelerin çoğalmasında ve özellikle meyve tutumu ve gelişmesinde çok önemlidir. Domateste Fosfor noksanlığı, yaşlı yapraklarda başlar. Bitki önce koyu yeşil daha sonra mor renk alır. Meyvede olgunlaşma gecikir. Gövdede kısalma ve incelme görürür. Çiçeklenme ve meyve tutumu zayıflar.

POTASYUM

Bitkide çok önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları yönlendiren Potasyum (K), bünyede olağan üstü hareket yeteneğine sahiptir. Enzimlerin etkinliğini, fotosentezin gerçekleşmesi ve sentezlenen ürünlerin taşınmasını sağlar. Potasyum verimin yanında ürünün kalitesini ve hasat sonrası raf ömrünü arttırmaktadır. İlk dönemlerde bitki gelişimini, daha sonraki gelişim evrelerinde de düzenli meyve olgunluğunu sağlamak için gereklidir. Yeterli “K” ile beslenen domateslerde likopen gibi karotenlerin daha çok sentezlenmesi nedeniyle meyvede kırmızı renk oluşumu artar. Domates meyvelerinin pazar değerini düşüren, düzensiz olgunlaşma ve şekil bozukluklarına neden olan lekeli olgunluk, yeşil yaka altın benek şişkinlik ve iç boşalması gibi fizyolojik bozuklukların azalmasında etkili olmaktadır.

AGRİON PLUS (16-16-16)

Sebzelerin ilk dikimi ile birlikte bitkinin azot fosfor potasyum ihtiyacını karşılamak ve dengeli bi beslenme sağlamak amacı ile kullanılan eşit ağırlıklı bir gübredir. İçerisinde deki makro elementlerin dengeli bi şekilde verirmesi ile özellikle sera sebzeciliği başta olmak üzere tüm sebzelerde dikimden hasata kadar kullnılabilir formülasyondur. Domates yetiştiriciliğinin son zamanlarda vazgeçilmezi olan Agrion Plus içerdiği mikro elementler ile beşinci altıncı maçaya kadar eksiksiz bi şekilde bitki metabolizmasını dengeli götürür. Ayrıca içerdiği kükürt sayesinde pH’ı düzenleyip bitki besin elementlerinin alınımını hızlandırmaktadır.

AGRİON PLUS (14-7-21)

Sebzelerin özellikle hasada yakın döneminde yoğun olarak kullanılmaya başlanan agrion plus özellikle domates ve hıyar başta olmak üzere tüm sebzelerin iytiyaç duyduğu özel bir formülasyondur.

Makro (N – P – K) elementlerin yanı sıra içerdiği mikro elementlerin yoğunluğu ve S nin de yoğun olarak bulunması ve azot, fosfor, potasyum oranının meyve ihtiyacına uygun oranda hazırlanması sebebiyle meyvelerin rengini, raf ömrünü, kalitesini ve tonajını arttırır.