Agrion Base

Agrion Base

AZOT

Bitki bünyesinde hareketli bir besin elementi olan Azot, amino asit ve proteinlerin biyosentezinde temel rolü oynar ve klorofilin yapısında yer alır. Daha çok yaprak ve gövde gibi vejetatif aksamın gelişimini sağlamakla birlikte verim ve kalite niteliklerinin artmasında da önemli katkıları bulunmaktadır.

Azot noksanlığında, domateste önce yaşlı yapraklarda sararma ortaya çıkar. Yapraklar küçük açık yeşil sarı renkli ve yukarıya doğru kalkıktır. Gövde dik ince ve liflidir. Çiçeklerde dökülme görülür. Bitkide büyüme geriler.

FOSFOR

Nükleik asit ve protein sentezinin oluşumunda önemli yeri bulunan Fosfor, enerjinin hücre içerisinde dönüşümü ve değişiminde etkilidir. Karbonhidrat metabolizmasında köklerin büyümesi ve gelişmesinde, hücrelerin çoğalmasında ve özellikle meyve tutumu ve gelişmesinde çok önemlidir. Domateste Fosfor noksanlığı, yaşlı yapraklarda başlar. Bitki önce koyu yeşil daha sonra mor renk alır. Meyvede olgunlaşma gecikir. Gövdede kısalma ve incelme görürür. Çiçeklenme ve meyve tutumu zayıflar.

POTASYUM

Bitkide çok önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları yönlendiren Potasyum (K), bünyede olağan üstü hareket yeteneğine sahiptir. Enzimlerin etkinliğini, fotosentezin gerçekleşmesi ve sentezlenen ürünlerin taşınmasını sağlar. Potasyum verimin yanında ürünün kalitesini ve hasat sonrası raf ömrünü arttırmaktadır. İlk dönemlerde bitki gelişimini, daha sonraki gelişim evrelerinde de düzenli meyve olgunluğunu sağlamak için gereklidir. Yeterli “K” ile beslenen domateslerde likopen gibi karotenlerin daha çok sentezlenmesi nedeniyle meyvede kırmızı renk oluşumu artar. Domates meyvelerinin pazar değerini düşüren, düzensiz olgunlaşma ve şekil bozukluklarına neden olan lekeli olgunluk, yeşil yaka altın benek şişkinlik ve iç boşalması gibi fizyolojik bozuklukların azalmasında etkili olmaktadır.